Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A fehér mágia

2008.01.04

Fehér mágia

Azokat a varázslatokat, amelyek a szerencsétlenségek és a viszontagságok elkerülését szolgálják, a fehérmágia egyik, sõt egyetlen formájának tartják.

 Ez a nézet azonban meglehetõsen leegyszerûsített szemlélet, mivel a valóságban éppen olyan sok forma eszköz és cél különböztethetõ meg a védelmezõ varázslással kapcsolatban, mint amelyen sokoldalú maga az energia-minõség, mely ezeknek a praktikáknak a mozgatórugója. Így az ártatlan önbátorítástól a saját finomanyag-energiák fokozásán és bevetésén át egészen a felsõbbrendû spirituális hatalmakkal való kapcsolatfelvételig terjedhet a védekezõ gyakorlatok sora.

Ennek következtében gyakran megesik, hogy csak gondolunk a fehér-mágikus eljárásokra, ezekben az esetekben azonban leginkább azt tapasztaljuk, hogy nem következik be a mágikus erõk tényleges aktivizálása. Máskor viszont nem is tudatosan végzünk olyan rituálékat, amely õsidõktõl a fehér-mágikus energiákhoz kapcsolódnak. Az efféle tevékenységet a fehér mágiához sorolják, pedig valójában nem tudatosan rendelkeznek mágikus vagy fehér-mágikus hatással.

Ilyen hatás csak akkor jöhet létre, tudatosan és tevékenyen egy adott célra irányítjuk saját, vagy transzcendens finomanyag-energiánkat. Fontos leszögezni, hogy a fehér-mágikus hatás nem korlátozódik csupán az elhárító, illetve védelmezõ varázslásra, mert magasabb szinten a gyógyító varázslat is idetartozik. Természetesen a védelmezõ és elhárító varázslatok éppen olyan változatos formát öltenek, mint azok a negatív hatások, amelyek ellen használjuk õket, a kis, mindennapos kényelmetlenségekrõl azokig a sorscsapásokig, amelyekrõl érezzük, hogy méltánytalanul és érdemtelenül kell elszenvednünk õket.

A valóságban viszonylag ritka, hogy valaki fekete-mágikus praktikáknak van kitéve, ennél sokkal gyakoribb az az eset, amikor látszólag jó szándékkel érnek bennünket hátrányos energia-hatások.

Ennek a legmindennaposabb formája, amikor valaki kéretlenül nyilvánít véleményt és ad tanácsot valamilyen problémánkkal kapcsolatban. Ilyenkor gyakori, hogy nem igaz és segítõ szándék vezeti az illetõt, hanem olyan hátsó gondolat, hogy saját elképzelése szerint formáljon át bennünket és így avatkozzon bele az életünkbe.

Ahelyett, hogy valóban segítene, olyan érzést kelt bennünk, hogy alkalmatlanok vagyunk sajátéletünk irányítására. Ezekben az esetekben gyakran elõfordul, hogy asztrológiai szempontból kedvezõtlen elõjelek önmagukat beteljesítõ jóslatokká válnak. Hasonló ehhez az, amikor "jóakarónk" segítõ szándékra hivatkozva mintegy a "lelki békénk kedvéért" imagináció segítségével megpróbálja felvenni a kapcsolatot egy olyan hozzátartozónkkal, akivel mi tudatosan szakítottunk.

Az sem ritka, amikor kontár módra végrehajtott ezoterikus mesterkedések áldozatává válunk. Gyakori eset erre, hogy egyik barátunk például rajtunk akarja kipróbálni ezoterikus tudását, és kéretlen aurakezelést, vagy ingával való "gyógyítást" hajt végre rajtunk, miközben egészségi, lelki spirituális diagnózisokkal áraszt el bennünket. Az sem kevésbé gyakori, amikor az ilyen "jó szándékú" barátok vagy ismerõsök megpróbálkoznak betegségeink meggyógyításával függetlenül tõle, hogy mi ezt akarjuk-e avagy sem. Az ilyen esetekben látszólag fehér-mágikus gyógyító tevékenységet gyakorolnak a javunkra, de valójában csak önös és hiú energiák vezérlik õket.

Teljesen bizonyos, hogy ilyen esetekben mindig megjelenik valami fekete-mágikus vonás is. Teljesen mindegy, hogy aki a gyakorlatot végrehajtja, eredetileg nemes és tiszta szándékkel fogott hozzá.

A fekete-mágikus vonás ezekben az esetekben azt jelenti, hogy a szándéktól függetlenül megsértették az integritásunkat, és a saját akaratunk ellenére vontak bele bennünket a dologba (tisztára, mint a nemi erõszak, csak ez mentális). A fekete-mágikus praktikák köre azonban ennél sokkal szélesebb. Sok esetben egyértelmûen fekete-mágikus a hatás, annak ellenére, hogy az, aki kiváltotta esetleg nem volt tudatában annak, hogy cselekedete ennyire negatív jellegû.

Az irigységnek és a rossz szándéknak számtalan megnyilvánulási formája van, amelyet mások gonosz pillantások, ártó gondolatminták formájában irányítanak ellenünk. A nem tudatosság nem változtat azon, hogy rossz szándékú erõket hoznak mozgásba. A konkrét fekete-mágusi támadásoknál sokkal gyakoribb, hogy egyfajta lelki szennyezõdést élünk át, melyet embertársaink, közvetlen környezetünkbõl irányítanak ránk irigység, rosszindulat formájában.

Ezeket amulettel, a forrás legalább hetekig kerülésével védhetjük ki, és _nem azzal_ , hogy nem törõdünk vele. A védelmezõ mágia arra is alkalmas, hogy otthonunkat, családunkat megvédelmezze a negatív befolyásoktól.

Megelõzõ, pozitív légkört lehet kialakítani otthonunk, javaink, szeretteink köré, a védelmezõ varázslatok segítségével, így az esetleges negatív hatásokat a védelem elhárítja.

A mágikus hatás ebben az esetben úgy mûködik, hogy az ártó erõket máshová irányítja, ez érvényesül az úgynevezett "Szent Flórián" védelem esetén is. Mivel a tûzeseteket nem lehet egészen kiküszöbölni, az emberek ettõl a szellemtõl kérik orrhonuk védelmét.

 Németországban sok régi ház homlokzatán még ma is látható a felirat: "Szent Flórián, kíméld meg a házamat, gyújtsál fel másikat". Ennél jóval hatásosabban tudjuk megvédeni a tulajdonunkat, ha közvetítõ erõkhöz fordulunk.

Ezt a lépést azonban mindenkinek alaposan meg kell fontolnia, mivel ilyenkor fennáll a veszélye annak, hogy az erõ, amelyet felébresztünk túlságosan önállósul, és a saját céljait követve egyszer csak a mi lelki energiánkat kezdi fogyasztani!

Ebben az összefüggésben azonban azok a közvetítõk veszélytelenek, miket vallásosság, vagy vallásos tisztelet övez. Ezek a közvetítõk többnyire pozitív energiákat megtestesítõ szentek. Jól példázza alkalmasságukat a segítségül hívható szentek igen nagy száma, és persze a nekik tulajdonított jócselekedetek is.

Létezik egy sor olyan hétköznapi szokás is, melyek jelentõsége az idõk során megfakult, hisz ki gondol már arra, hogy a karácsonykor feldíszített fenyõfa, a húsvéti asztalra kis tálkára tett festett tojás vagy akár az autók visszapillantó tükrérõl lecsöngõ Kristóf-medál mágikus erõvel rendelkezik?

Azokban az esetekben, amikor a közvetítõ erõt saját magunk határozzuk meg, képzeljük el vagy idézzük meg, összetett mágikus eseménysor jön létre. Ezek az eljárások azonban veszélyeket is rejtenek magukban. Ahhoz, hogy az eljárás során okozott károkat el tudjuk kerülni, mindenképpen rendelkeznünk kell annyi önismerettel, amely lehetõvé teszi, hogy kapcsolatba kerüljünk saját magasabbrendû valónkkal.

Minden esetben tisztában kell lennünk, hogy valójában csak a saját, magasabbrendû énünk megszemélyesített, fehér-mágikus forrásából merítünk, azzal vesszük fel a kapcsolatot. Az így elért védelmezõ hatás azonban annyira meggyõzû és mûködõképes, hogy bátran ráhagyatkozhatunk. Ilyen esetekben van még másik két mágikus tényezõ, amelyet alkalmazhatunk: az elõrelátás, és az ellenvarázslat.

A második a támadónak okoz nagyobb kért, mint amekkora hasznot az illetõ remélt, míg az elõzõ önmagában is felvértezi a veszélyekkel szemben. Amikor kapcsolatba lépünk közvetítõ erõkkel, minden esetben vigyázni kell arra, hogy személyes függetlenségünket semmiképpen ne tegyük kockára!

Nagyon alaposan át kell gondolni, hogy egy adott esetben tényleg szükség van-e ilyen hatalmas erõk bevonására (magyarul: nem ágyúval lövöldözünk-e verebekre?) Az a tapasztalat, hogy sok esetben teljes mértékben elegendõ valamelyik mágikus szimbólum használata, és ez esetben már csupán közvetett kapcsolatba kerülünk a magasabb közvetítõ erõkkel.

Gondoljuk át: ha saját mágikus potenciálunkat túl csekélynek ítéljük meg kitûzött célunk eléréséhez, akkor igen valószínû, hogy nem vagyunk elég erõsek az általunk megidézett hatalmas erõk kordában tartásához sem.

Egyébként is általában különféle értéktárgyak védelmezésére túlnyomó részben szimbólumokat, talizmánokat, amuletteket használunk, mivel ilyenkor többnyire egy konkrétan nem körvonalazott veszélyrõl van szó, amelyet meg akarunk elõzni. Ha az ilyen mágikus eljárások hatását mégis meg akarjuk erõsíteni, és a meghatározatlanról egy konkrét dologra akarjuk az erõket irányítani, hangsúlyozottan szükségünk lesz az elõrelátásra. Legtöbbünkben az elõrelátás tulajdonsága csak szunnyadozik.

Lehetõségünk van azonban ezt mágikus eszközökkel annyira felerõsíteni, hogy jó elõre képesek legyünk a figyelmeztetõ jelek észlelésére. - bár elsõsorban kétségtelenül saját köreinkben. Erre a célra több eszköz is rendelkezésünkre áll, mint pl. a tarot kártya, az inga, az irányított álmok. Ráadásul a fenti eszközök különösebb bonyodalom nélkül adnak felvilágosítást a negatív erõkrõl és azok eredetérõl. A késõbbi gyakorlatunk során az válik majd világossá számunkra, hogy alapjában véve erõtlen vagy meggyengült állapotunkra vezethetõ vissza minden ránk irányuló sötét támadás.

Ilyenkor szinte kihívjuk magunk ellen a ezeket az erõket, ezért minden felmerülõ esetben ajánlott a fizikai test és a lakóhely mágikus megtisztítása. Ez a rituálé akár füstölés, akár lemosás formájában megy végbe - amellett, hogy kiváló lehetõséget nyújt magunk és környezetünk megvédésére, lehetõséget ad saját mágikus potenciálunk intuitíve történõ közvetlen leellenõrzésére is. Energiatestünk megtisztításával "lelki szerveink", vagy funkcióink érzékenysége is nagymértékben fokozható. A két mágia - a fehér és a fekete - között a körbevonalazott határvonalat az ellenvarázslás jelenti, mely az tradicionális felfogás szerint nem is tartozik tulajdonképpen a védelmezõ eljárások közé. Ennek során ugyanis a mágikus erõt célzottan és koncentráltan egy másik személy felé irányítódik, amely meglehetõsen ellentétes a fehér-mágikus felfogással. Ebbõl fakadóan ez az eljárás csak akkor fogadható el, ha szükséghelyzet lép fel, mely során egy, a közvetlenül életünkre törõ támadást kell elhárítanunk.

Amikor tehát valaki csupán azért hoz létre egy ellenvarázslást, mert egy adott személy nincs a kedvére, az mindenképpen fekete mágikus eszközt használ, ezért számolnia kell a lelki üdvét veszélyeztetõ minden negatív következménnyel!  Egy másik alternatív módszer a támadó, sötét és gonosz jellegû mágikus molesztálás elhárítására: néhány gyertyába véssük bele az illetõ nevét, majd éjszaka a fényképünk elõtt égessük el õket.

Egy másik rituáléval pedig úgy lehet "megfejelni" a dolgot, ha az elhelyezett és a szertartáson szerepelt kép erejét a támadó álmai felé irányítjuk. További fehér-mágikus feladat a démonok elhárítása. Ezt is sokszor gyakoroljuk, de elõfordul, hogy közben nem vagyunk minden esetben tisztába fontos dolgok jelentõségével, pl nem egészen köztudott, hogy fõleg a téli idõszakban - szilveszter, karnevál, farsang idején - végzünk olyan rituálékat, amelyek a démonok elhárítását szolgálják, és a halottkultuszban is létezik jó néhány ilyen jellegû rituálé, melyek elhárító, megnyugvást hozó hatása elsõsorban a füstölõk használatával, a fénygyújtással és kisebb áldozatok meghozatalával segíthetõ elõ.

A szerencsevarázslás: ez egy olyan bipoláris mágikus eljárás, amely nem tartozik szorosan a védelmi eljárások közé - és így bizonyos fokig talán valahol nem is igazi fehér mágia - de mivel többnyire megelõzõ céllal használjuk, így védõ energiák kötõdnek hozzá. Azonban! Közismert a felfogás, mely szerint a mágikus és spirituális erõket semmiféleképpen nem szabad a személyes nyereség érdekébe állítani, mert a megidézett erõk lehívójuk ellen fordulhatnak.

Vannak azonban egy olyan felfogás is, ami ezt az állítást túl általánosítónak tartja, és az eljárás veszélyét inkább abban látja, hogy mi, emberek általában túl telhetetlenek vagyunk, ezáltal könnyen válhatunk olyan erõk rabszolgáivá, melyeket saját magunk hívunk életre! Nem ritkán akár a lelki üdvünket is képesek vagyunk eladni, következésképp csak a nagyon erõs személyiségeknek szabad a szerencsevarázslásnak azokat a formáit alkalmazni, amelyek során szimbólumok és jelek útján kerül kapcsolatba a mágikus szférákkal.

Tehát a szerencsevarázslás során a legfontosabb szempont az, hogy legyünk képesek mértéket tartani, és ne légvárakat építsünk, hanem saját sorsvonalunkat kövessük! Ebben az egyetlen esetben hat ki életünkre a szerencsevarázslás pozitív és kiegyenlítõ módon! Mindez egyben egyértelmûen jelzi, hogy az alkalmazott mágia ellenére is csak abban lehet részünk, amibe az nekünk személyesen is megadathat, és a tapasztalat azt mutatja, hogy ez a lehetõ legritkább esetben nyilvánul meg anyagi javakban. Végül pedig meg kell említeni a védelmezõ varázslás egy különösen kényes részét: a gyógyító, vagy egészségvarázslást.

 A legkritikusabb része ez a fehér mágiának, mert gyógyítás helyett a legrosszabb esetben halálos következményekkel is járhat. Ugyanakkor tény, hogy a gyógyító mágikus kísérletek egy része hihetetlenül hatásos, elsõsorban akkor, ha páciensünk pszichoszomatikus erejének a növelését célozza a beavatkozás.

A gyógyító varázslásról egyébként tudható, hogy a mai modern homeopatikus eljárások révén a gyógyszerészetben és az orvosi praxisban is széles körben terjed. Az egészségvarázslás a betegség megelõzését szolgálja, és az elhárító varázslással áll kapcsolatban. Az kapcsolódó eljárások a hatásosságát meglepõen nagyszámú esettel bizonyították. Ilyenek: kultikus tánc egy harmatos mezõn, a test fiatal csalánággal való ütögetés, a kora tavaszi tisztító fürdés forrásvízben.

Ezzel szemben más védelmi mágikus praktikák (védelmezõ jelek, mondatok) elsõsorban a pszichoszomatikus erõinket mozgósítják. Meglehetõsen kényes jellege miatt a gyógyító varázslást ha meg is említik a fehér-mágikus eljárások felsorolásakor, csak mellékesen fûzik hozzá. A késõbbiekben a fehér mágia a gyakorlatban történõ alkalmazási módjairól adunk áttekintést a látogatóinknak.

Ismételten fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy minden esetben a mágus szellemi érettsége és beállítottsága a döntõ abban, hogy az általa meghívott mágikus erõk valóban tisztán és a fehér oldal mentalitása szerint mûködnek-e.

Emiatt mindenki saját magára és lelkiismeretére van utalva annak mérlegelésében, hogy az általa kiválasztott mágikus procedúra megfelel-e a célnak, amelyet kitûzött maga elé. Egyébként megeshet, hogy nem képes kordában tartani az általa megidézett erõket, és ez mindig lebegjen figyelmeztetõ intésként a szeme elõtt!